Ručení jednatele a společníka za závazky v s.r.o. . Odpovědnost jednatele. Zadlužená společnost.

Předně je důležité si uvědomit, že SRO – tak jako každá jiná fyzická či právnická osoba – odpovídá za své závazky celým svým (obchodním) majetkem, např. finančními prostředky na bankovních účtech, nemovitými věcmi, vozidly, zásobami na skladě ve vlastnictví SRO

Přečtěte si více