KRIZOVÉ ŘÍZENÍ FIREM

Má vaše firma problémy? Zaznamenali jste v poslední době prudký pokles zisků?
Drtí vás závazky a neustálé telefonáty věřitelů?
Máte problémy s managementem?

NABÍZÍME VÁM SLUŽBY KRIZOVÉHO MANAŽERA

ČAS JE V TÉTO SITUACI NEJDŮLEŽITĚJŠÍM FAKTOREM

Zásadní je přiznat si, že máte problém. Nalézt vůli tuto situaci řešit, s tím Vám můžeme pomoci my. Máme dlouholeté zkušenosti s řízením podniků v různých fázích krize. Podíleli jsme se na revitalizaci a sanaci již významného množství podniků. Již mnoho let pomáháme středním firmám, jak v období překonání firemní krize, tak v nastartování růstu. Udělejte si čas a pojďme společně posunout vaši firmu!

Jsme tu pro vás a nabízíme pomoc podnikatelům i firmám.

ČTYŘI ZÁKLADNÍ KROKY NA CESTĚ Z KRIZE

ANALÝZA

PROVEDEME INTERNÍ AUDIT VAŠÍ FIRMY

VYHODNOCENÍ

DEFINUJEME HLAVNÍ PŘÍČINY KRIZE

NÁVRH ŘEŠENÍ

SESTAVÍME OPTIMÁLNÍ KRIZOVÝ PLÁN

REALIZACE

SPOLEČNĚ DOSTANEME VAŠI FIRMU Z KRIZE

PRO ŽIVOTASCHOPNÉ PODNIKY PŘIPADÁ V ÚVAHU

Reorganizace (v rámci insolvenčního řízení), která je způsobem řešení dlužníkova úpadku, při kterém dlužník může i nadále vyvíjet podnikatelskou činnost, avšak pouze v mezích tzv. reorganizačního plánu, který sleduje především ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Sanace (restrukturalizace), která představuje řešení již větší krize podniku, zejména formou záchrany ziskových a perspektivních částí podniku při současné likvidaci jeho nefunkčních částí. Sanace podniku je obsahově a časově náročnější než konsolidace, přičemž cílem sanace je dosažení obratu v dosavadním vývoji a dosažení stavu v jakém byl podnik před krizí.

Tím rozumíme stav obnovení rovnováhy podniku, který ještě není výrazně nestabilní, a to např. formou prodeje části podniku, změnou výrobního programu, snížením neopodstatněných nákladů či eliminací jiného zdroje krize.

Fúze či jiná přeměna korporace. Tato možnost připadá v úvahu zejména v případech, kdy podnik má některá hodnotná aktiva, která mohou být pro jiný podnik zajímavá. V rámci fúze pak dochází ke sloučení či splynutí několika podniků.

SPOLUPRACÍ S NÁMI ZÍSKÁTE PEVNÝ ŘÁD, KLID A ČAS

  • stanovení cíle majitelem firmy
  • jmenování krizového manažera do funkce
  • seznámení se situací
  • vypracování krizového plánu
  • představení plánu všem, co mají se společností nějaké vazby
  • vedení společnosti za daným cílem

Předem nastavený plán vám dovolí soustředit se pouze na to důležité. Navíc spoustu pro vás nepříjemných nebo časově náročných záležitostí vyřešíme za vás přímo ve firmě.Věříme v pevně nastavený řád, který pokud budeme společně dodržovat, dokáže vaši firmu stabilizovat. Aktivně pracujeme přímo ve vaší firmě a každý měsíc vyhodnocujeme změny..

V krizových situacích se mění zcela režim řízení, krizový manažer dostává větší pravomoc pro rychlé rozhodování. V krizových situacích často neplatí běžná organizační struktura organizace a další běžná pravidla.Krize je stav nouze, kdy ve firmách produkujeme méně, než potřebujeme. Poněvadž musíme platit náklady firmy, neplatíme faktury a upadáme do dluhů. Krizové řízení je používáno tam, kde majitelé již ztratili naději na to, že situaci zvládnou sami. V zadlužené firmě panuje špatná nálada, lenost a nespravedlnost.
Toto všechno už není v silách majitele firmy, aby to zvládl sám. My vám doporučíme zkušeného a silného specialistu, který prosadí to, co jste vy jako majitel firmy už nedokázal.

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku. Vše s maximální diskrétností,nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří, nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.

Scroll to Top

Zanechejte kontakt, zavoláme Vám zpět.

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku.

Vše s maximální diskrétností, nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří,
nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.