Likvidace společnosti. Převzetí společnosti za účelem řízené likvidace.

Odkoupíme zadluženou společnost a budeme sami řídit její likvidaci.

Převezmeme vaši zadluženou firmu a profesionálně ji zlikvidujeme,

získáte čas a klid.

Zrušení společnosti likvidací je seriozní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Likvidací se rozumí souhrn ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení aktivit firmy a celého podnikání. Výsledkem úspěšné likvidace je, že společnost nemá majetek ani závazky a je řádně vymazána z Obchodního rejstříku.

Úřední martirium spojené s likvidací společnosti absolvujeme za Vás, odborně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik, přičemž tento proces zabere v méně komplikovaných případech 6-8 měsíců.

Likvidace novým vlastníkem

Prodej společnosti za účelem její následné likvidace novým vlastníkem je skvělou a legální alternativou k většinou časově, procesně i finančně náročnější klasické likvidaci. Vyhnete se tím v budoucnu mnoha povinnostem, které by Vám jinak jako vlastníkovi firmy a jednateli zůstaly.

Prodej společnosti je proces více flexibilní, a hlavně výrazně snadnější a levnější než likvidace. Uskutečňuje se převodem podílů. Na nabyvatele tedy přechází jak majetek, tak i dluhy společnosti. Věřitelé se tak svých pohledávek mohou domáhat nadále vůči společnosti, likvidátorovi a osobám, které společnost koupily.
Je to nejpopulárnější, spolehlivý a rychlý způsob, díky kterému lze ušetřit čas, peníze a se zbavit starosti i odpovědnosti spojených s průběhem likvidace firmy.

Klasická likvidace firmy

Z řad našich profesionálních likvidátorů jmenujeme do Vaší společnosti likvidátora, který ihned začne konat. Nevyhnete se ale větší finanční náročnosti celého procesu a budete v “první řadě” veškeré odpovědnosti a povinné spolupráce. Zvažte, zdali nevyužijete variantu převodu firmy.

V případě, že potřebujete klasickou likvidaci firmy, která není zadlužena a je schopna vyrovnat své závazky po zpeněžení majetku, Vám pak naše firma poskytne plný komplex služeb, od návrhu profesionálního likvidátora až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Jestliže je však Vaše firma PŘEDLUŽENÁ, nabízíme Vám variantu odkupu společnosti a následné likvidace novým vlastníkem společnosti.Veškeré povinnosti, které by Vás čekaly bude plnit on.

Jak probíhají služby profesionálního likvidátora ?

  1. okamžitě přebereme veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním
    procesem.
  2. jmenujeme likvidátora (v případě zájmu poskytneme profesionálního likvidátora)
  3. provedeme všechny změny v Obchodním rejstříku a Obchodním věstníku
  4. zajistíme potřebné deregistrace a stanoviska orgánů státní správy
  5. s daňovými poradci můžeme likvidaci vyřídit komplexně i po daňové a účetní stránce vč. všech výkazů
  6. zajistíme výmaz společnosti z Obchodního rejstříku
  7. proces provádíme důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku. Vše s maximální diskrétností,nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří, nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.

Scroll to Top

Zanechejte kontakt, zavoláme Vám zpět.

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku.

Vše s maximální diskrétností, nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří,
nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.