Odkoupíme, převezmeme Vaši zadluženou firmu. V jakémkoli stavu.

Rychle, diskrétně a levně. S kompletním právním a notářským servisem. Se změnou sídla i statutárních orgánů. S garancí kompletního převzetí funkce jednatele velmi podrobným předávacím protokolem. S přistoupením k závazkům společnosti.Čím déle budete statutárním orgánem či společníkem u takové společnosti, tím více se zvyšuje riziko trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Včasný prodej zadlužené firmy podstatně minimalizuje rizika statutárních orgánů a přenáší všechny starosti a problémy na nové majitele a statutáry. Odkup je legální, elegantní,rychlé a bezpečné  řešení Vašich aktuálních problémů.

Čas je zásadním faktorem v řešení každé situace ! Vaše starosti a povinnosti budou od zítra na nás. Získejte čas, nadhled a čistou hlavu. Kompletní právní odpovědnost poneseme my. Veškeré smlouvy o převodu vyřídíme v ceně. Máte-li Vy nebo váš právník svou představu jak „papírově“ převod firmy uskutečnit, rádi vám vyjdeme vstříc. Nedokončené zakázky nebo jakékoliv další činnosti společně dotáhneme i po převzetí firmy.  Máme velmi bohaté zkušenosti a proto Vám můžeme garantovat nejlepší cenu na trhu.

Dbáme na detaily, na nich záleží nejvíce. Nedělejte nejčastější chybu !

Komunikace s věřiteli, úřady, zaměstnanci či dodavateli se NESMÍ podcenit a zastavit.

Její absence by působila velmi podezřele a vyvolávala dohady o účelovém převodu společnosti.

Bezprostředně, v přiměřené době  po zápisu v případě přímého zápisu u notáře, či v období čekání na zápis při podání návrhu na rejstříkový soud, spolu dáme dohromady seznam s kontakty na všechny věřitele a dlužníky, se kterými nový jednatel začíná ihned komunikovat a informuje je o změnách ve společnosti.

Jak probíhá převod a celá transakce po praktické stránce ?

Komunikujeme spolu celou dobu. Nový zájemce o obchodní podíly se seznámí s Vámi, Vaší firmou. Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem. Zákon přímo nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle ale smlouvu o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií)  u notáře podepisujeme. Je součástí kompletní valné hromady a je snazší vše udělat v jednom kroku a rychlejší z pohledu přímého zápisu do obchodního rejstříku. Na valné hromadě v rámci notářského zápisu nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového jednatele.

Podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku probíhá ihned po skončení valné hromady u notáře fyzickým odnesením notářského zápisu o průběhu valné hromady, kupních smluv s přílohami a ostatních dokumentů na příslušný rejstříkový soud, kde je zaplacen i poplatek za zápis změn a klient dostává kopii návrhu s vyznačeným datem podání a kopiemi notářských zápisů.

Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě je zápis změn proveden nejpozději do 24 hodin. Ve výpise společnosti z obchodního rejstříku již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka.

Mezi nejdůležitější dokumenty po uskutečnění valné hromady bezesporu patří podrobný předávací protokol funkce jednatele (předsedy představenstva). Ten obsahuje ty – pro chod firmy – nejzásadnější údaje.

  1. Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky).
  2. Přehled pohledávek ke dni provedení transakce.
  3. Mimořádná účetní uzávěrka.
  4. Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího).
  5. Kompletní předání HIM a DHIM.
  6. Důležitá spojení na dodavatele a odběratele, včetně veškeré smluvní dokumentace k jednotlivým – I ŽIVÝM – obchodním případům.
  7. Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení.
  8. Výkazy zisků a ztrát, rozvahu a výsledovku, daňová přiznání.
  9. Živnostenské listy a oprávnění, registrace.

Cena je velmi individuální.  Je velmi nesolidní slibovat Vám předem extrémně nízkou cenu jen proto, abychom Vás zaujali. Pro klienty se žádnými, či nízkými závazky máme připravenu paušální základní cenu za komplexní službu, která nepřesáhne 14.900 ,- Kč.

V té je zahrnuta jak případná změna sídla, tak konání valné hromady, na které dojde k převodu obchodních podílů a změně jednatele, i návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.  Tato cena je však základní cenou za předpokladu, že ve společnosti je jen jeden společník a jednatel.

Cenu za službu pro Vás připravíme po prvním setkání a prodiskutování rozsahu všech úkonů a služeb.

Konzultace je zcela nezávazná a bezplatná, v případě že se Vám naše řešení či cena nebudou líbit, nic se neděje, k ničemu se nezavazujete.

Nic neplatíte předem. Vše je splatné až při převodu společnosti.

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku. Vše s maximální diskrétností,nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří, nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.

Scroll to Top

Zanechejte kontakt, zavoláme Vám zpět.

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku.

Vše s maximální diskrétností, nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří,
nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.