Likvidace firmy – profesionální služby. Odkoupíme, převezmeme Vaši firmu i když je zadlužená. Převeďte svou firmu včas, nevadí že je zadlužená. Připravíme Vaši firmu k provedení likvidace.

RYCHLE, KVALITNĚ, S KOMPLETNÍM PRÁVNÍM A EKONOMICKÝM SERVISEM

Obraťte se na nás a my buď  odkoupíme Vaši společnost za účelem její následné  likvidace, nebo  pomůžeme s prodejem společnosti.

Zrušení společnosti likvidací je seriozní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti. Likvidací se rozumí souhrn ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení aktivit firmy a celého podnikání. Výsledkem úspěšné likvidace je, že společnost nemá majetek ani závazky a je řádně vymazána z Obchodního rejstříku.
Úřední martirium spojené s likvidací společnosti absolvujeme za Vás odborně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci
klientských rizik, přičemž tento proces zabere v méně komplikovaných případech 6-8 měsíců.

Likvidace firmy novým vlastníkem

Prodej společnosti za účelem její následné likvidace novým vlastníkem je alternativou k většinou časově, procesně i finančně náročnější klasické likvidaci.

Prodej společnosti je proces více flexibilní, a hlavně výrazně snadnější a levnější než likvidace. Uskutečňuje se převodem podílů. Na nabyvatele tedy přechází jak majetek, tak i dluhy společnosti. Věřitelé se tak svých pohledávek mohou domáhat nadále vůči společnosti, likvidátorovi a osobám, které společnost koupily.
Je to nejpopulárnější, spolehlivý a rychlý způsob, díky kterému lze ušetřit čas, peníze a se zbavit starosti i odpovědnosti spojených s průběhem likvidace firmy.

Klasická likvidace společnosti

Likvidace společnosti je náročný a zdlouhavý proces, který má zákonem stanovená pravidla.

Hlavním cílem likvidace firmy je ukončení podnikatelských aktivit společnosti, vypořádání všech majetkoprávních vztahů vůči věřitelům, státní správě, zaměstnancům, vlastním společníkům a výmaz společnosti z obchodního rejstříku.
V případě, že potřebujete klasickou likvidaci firmy, která není zadlužena a je schopna vyrovnat své závazky po zpeněžení majetku, Vám pak naše firma poskytne plný komplex služeb, od návrhu profesionálního likvidátora až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

JAK TO  FUNGUJE?

  1. okamžitě přebereme veškerý dohled, veškeré starosti a povinnosti, které je třeba plnit v souvislosti s likvidačním
    procesem.
  2. jmenujeme likvidátora (v případě zájmu poskytneme profesionálního likvidátora)
  3. provedeme všechny změny v Obchodním rejstříku a Obchodním věstníku
  4. zajistíme potřebné deregistrace a stanoviska orgánů státní správy
  5. s daňovými poradci můžeme likvidaci vyřídit komplexně i po daňové a účetní stránce vč. všech výkazů
  6. zajistíme výmaz společnosti z Obchodního rejstříku
  7. proces provádíme důkladně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik