Likvidace firem

Profesionální likvidace vaší firmy v jakémkoli stavu

Likvidace firem.

S garancí převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem a jednatelem.

Zjistěte vícepoptávka zdarma
  • Zrušení společnosti likvidací je seriózní a zákonný způsob ukončení veškerých aktivit společnosti.
  • Likvidací se rozumí souhrn ekonomických a právních kroků, které směřují k ukončení aktivit firmy a celého podnikání.
  • Výsledkem úspěšné likvidace je, že společnost nemá majetek ani závazky a je řádně vymazána z Obchodního rejstříku.
  • Úřední martýrium spojené s likvidací společnosti absolvujeme za Vás, odborně, diskrétně a s ohledem na minimalizaci klientských rizik, přičemž tento proces zabere v méně komplikovaných případech 6-8 měsíců.

Základní možnosti 

možnosti průběhu likvidace

Klasická likvidace firmy

Z řad našich profesionálních likvidátorů jmenujeme do Vaší společnosti likvidátora, který ihned začne konat. Nevyhnete se ale větší finanční náročnosti celého procesu a budete v “první řadě” veškeré odpovědnosti a povinné spolupráce. Zvažte, zdali nevyužijete variantu převodu firmy a řízené likvidace novým vlastníkem.

V případě, že potřebujete klasickou službu likvidace firmy, která není zadlužena a je schopna vyrovnat své závazky po zpeněžení majetku, pak Vám naše firma poskytne plný komplex služeb likvidace firmy, od návrhu profesionálního likvidátora až po výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Jestliže je však Vaše firma PŘEDLUŽENÁ, nabízíme Vám variantu odkupu společnosti a následné řízené likvidace novým vlastníkem společnosti. Veškeré povinnosti, které by Vás čekaly bude plnit on.

Likvidace novým vlastníkem

Prodej společnosti za účelem jejího řízeného zlikvidování novým vlastníkem je skvělou a legální alternativou k většinou časově, procesně i finančně náročnějšímu ukončení činnosti firmy. Vyhnete se tím v budoucnu mnoha povinnostem, které by Vám jinak jako vlastníkovi firmy a jednateli zůstaly.

Prodej společnosti je proces více flexibilní, a hlavně výrazně snadnější a levnější než klasické ukončení činnosti firmy. Uskutečňuje se převodem podílů. Na nabyvatele tedy přechází jak majetek, tak i dluhy společnosti. Věřitelé se tak svých pohledávek mohou domáhat nadále vůči společnosti, likvidátorovi a osobám, které společnost koupily.
Je to nejpopulárnější, spolehlivý a rychlý způsob, díky kterému lze ušetřit čas, peníze a zbavit se starosti i odpovědnosti spojených s průběhem likvidačního řízení firmy

Řízená likvidace firmy je tím nejrychlejším způsobem, jak legálně ukončit podnikání na zadlužené firmě. Zbaví Vás starostí a povinností.

Likvidace zadlužených firem

JIŽ OD 14.900 ,- KČ

Čím déle budete statutárním orgánem v zadlužené společnosti, tím více se zvyšuje riziko trestní a osobní majetkové odpovědnosti.

Včasný prodej zadlužené firmy podstatně minimalizuje rizika statutárních orgánů a přenáší všechny starosti a problémy na nové majitele a statutární orgány společnosti.

Nabízíme službu likvidace firmy jako ucelený komplex.

Má Vaše firma problémy ? Drtí Vás závazky a neustálé telefonáty věřitelů ? Likvidace zadlužené firmy je řešením Vašich problémů !

Zbavíme Vás starostí i dopadů skutečnosti, že jste zapsáni v obchodním rejstříku jako vlastník či likvidátor zadlužené společnosti..

Odkup zadlužené firmy

Vaši zadluženou firmu převezmeme. Se všemi závazky a s garancí odpovědností nových statutárních orgánů.

Profesionální likvidace firem

Po převzetí a velmi podrobném předání firmy, zahájíme její profesionální likvidaci a tu dotáhneme až po výmaz firmy z rejstříku.

Převzetí již likvidované firmy

Soud Vás ustanovil likvidátorem a vy nevíte jak dál ? Firmu kompletně převezmeme a budeme pokračovat v její likvidaci .