Přiznat si že “mám problém” není prohra, ale známka podnikatelské vyspělosti.

Mnoho podnikatelů se do poslední chvíle snaží zachránit vlastní společnost i za cenu dalšího nalévání soukromých financí do firmy. Přiznat si, že je to krok špatným směrem je velmi těžké, ale zcela pochopitelné, nicméně oprostit se od svého otcovského (mateřského) vztahu ke společnosti je jediným správným řešením problému.

Obrátit se na partnera, který se profesně zabývá službou pomoci firmám, jehož zkušenosti jsou z oblasti poradenství v krizi, byť jen jako konzultanta, který je schopen se podívat na společnost z pohledu krizového manažera, bývá v této chvíli více, nežli žádoucí.