Pon-Sob, 8:00 – 17:00
poradna@poradenstvivkrizi.cz
+420 704 420 177

Zadlužená firma.

Zadlužená firma.

Pomoc firmám. Konec firmy Vám nabízí jednoduché, levné a legální řešení problémů se zadluženou firmou.
S garancí převzetí veškerých závazků a problémů novým majitelem a jednatelem.

Zprostředkujeme
převzetí Vaší firmy
v jakémkoli stavu
do 24 hodin

Cena od 14.900,- Kč

Kvalitní, diskrétní a rychlé služby.

 • převzetí odpovědnosti za firmu
 • převod obchodních podílů
 • změna jednatele
 • protokolární převzetí účetnictví v jakémkoliv stavu
 • vypracování veškeré potřebné dokumentace
 • podání změn na obchodní rejstřík
 • správa firmy, krizové řízení
 • následné jednání s úřady, věřiteli
 • garance nejnižší ceny
Zadlužená firma

Nabízíme okamžité převzetí Vaší zadlužené firmy

Hotline: +420 704 420 177

Zadlužená firma

Změníme název i sídlo společnosti. Jmenujeme nového jednatele a ustanovíme likvidátora

Napište nám : poradna@poradenstvivkrizi.cz

Zadlužená firma

Po převzetí Vaši zadluženou firmu profesionálně zlikvidujeme

Zjistěte více

Zadlužená firma. Služby

Služby pro podnikatele a firmy nabízíme jako ucelený komplex.

Jsme schopni pro naše klienty nabídnout, či s renomovanými kancelářemi zajistit i další služby, bez kterých se jakékoli podnikání dnes již neobejde. Vše u nás máte na jednom místě, v jedné kanceláři, s manažerem, který se bude starat komplexně o Vaši firmu. Můžeme Vám nabídnout exkluzivní sídlo pro Vaši již fungující společnosti za bezkonkurenční ceny včetně služeb asistenta(ky), dovedeme pro Vás založit firmu na míru, s majetkovou strukturou, jaká Vám bude vyhovovat a to levněji, než kdyby jste kupovali ready made společnost. Dokážeme Vám zajistit odborný účetní a daňový servis, nebo právní poradenství.

Zadlužená firma.
Je vhodnější firmu prodat, nebo dát do likvidace ?

Členové statutárního orgánu mají povinnost s péčí řádného hospodáře učinit vše potřebné a rozumně předpokladatelné k odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace.

Pokud by soud rozhodl, že je společnost v úpadku a že člen nebo bývalý člen statutárního orgánu neučinil v rozporu s péčí řádného hospodáře veškeré potřebné úkony za účelem odvrácení úpadku, může za takové jednání vyvodit odpovědnost člena statutárního orgánu ve formě ručení za splnění povinností obchodní korporace (§ 68 ZOK).

Správce je pak oprávněn požadovat po členech statutárního orgánu prospěch, který na základě smlouvy o výkonu funkce získali za poslední dva roky (§ 62 ZOK).

Zcela nezávisle na insolvenčním soudu v samostatném řízení se insolvenční správce nebo kterýkoliv věřitel může domáhat po soudu určení toho, že člen odpovídá za splnění závazků korporace.

V průběhu insolvence může insolvenční soud také rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, která se dostala do úpadku, nesmí vykonávat obdobnou funkci v jakékoli jiné obchodní korporaci po dobu tří let od právní moci rozhodnutí a dochází tak k jeho „diskvalifikaci“ (§ 64 ZOK).

Platné zákony dávají věřitelům nástroje, jak po jednatelích a členech představenstva vymáhat pohledávky. Ze samotného insolvenčního řízení dostane věřitel obvykle zpět jenom tři až pět procent svých pohledávek. Nelze se proto divit, že věřitelé vymáhají dluhy nejen po společnostech, které většinou nemají majetek, ale i od členů statutárních orgánů.

Jaké je optimální řešení?

V tomto případě je nejlepším řešením prodej zadlužené společnosti investoru, který ji koupí s cílem revitalizace a vezme na sebe písemné závazky zajistit nutné investice pro nezbytnou stabilizaci a ozdravení firmy.

Vzhledem k tomu, že § 68 ZOK ukládá statutárnímu orgánu učinit „všechno potřebné a rozumně předpokladatelné“ za účelem odvrácení hrozícího úpadku obchodní korporace, je prodej společnosti s cílem její revitalizace nejenom v souladu s daným ustanovením, ale zároveň plně odpovídá povinnostem statutáře jednat s péčí řádného hospodáře i s nezbytnou loajalitou vůči obchodní korporaci.

Samozřejmě, že není možné každou firmu, která se zrovna nachází v hluboké krizové situaci, revitalizovat. Ale za negativní výsledky revitalizace už ponesou odpovědnost noví statutáři, přičemž úspěšná revitalizace již sama o sobě eliminuje všechna rizika.

Je tady ještě jeden argument. Za prodej zadlužené firmy, pokud má nějaký potenciál, můžete získat od kupujícího peníze a zbavit se problémů, zatím co při insolvenci vás čekají jen další problémy.

* Revitalizace je komplex opatření zaměřených na odvrácení úpadku společnosti, zlepšení její finanční situace, jakož i obnovení a zvýšení její likvidity a solventnosti.

Zadlužená firma.
Jak probíhá prodej a převzetí společnosti ?

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem. Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového. Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čem se sestavuje předávací protokol. Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:
 • Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
 • Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
 • Mimořádná účetní uzávěrka
 • Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
 • Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
 • Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).

Zadlužená firma.
Je možno zadluženou firmu zlikvidovat ?

Likvidace společnosti je proces, při kterém dojde k ukončení veškeré činnosti firmy. Výsledkem likvidace je ukončení všech smluvních a obchodních vztahů, prodej aktiv a vypořádání závazků i pohledávek. Pokud jsou splněny uvedené podmínky, dojde k výmazu společnosti z obchodního rejstříku.

V případě nevypořádaných závazků, společnost nelze zlikvidovat a vymazat z OR.

Navíc, v případech, kdy likvidátor společnosti zjistí, že aktiva firmy nestačí pro úhradu závazků, pak je povinen podat návrh na insolvenci. Velkou výhodou pro Vás je to, že tento návrh (ne dříve nežli 8 – 12 měsíců po převodu společnosti) podává náš likvidátor, který byl do společnosti jmenován novým vlastníkem.

Zadlužená firma. Principy.

Legálnost

Důsledně respektujeme zákony. Nebudete mít problém s legálností uskutečněného prodeje společnosti. Věřitelé nebudou mít šanci zneplatnit transakci.

Diskrétnost

Ve všech fázích prodeje firmy Vám garantujeme plnou diskrétnost a nešíření informací bez Vašeho souhlasu.

Rychlost řešení

Od první schůzky až po samotný převod společnosti a zápis změn do obchodního rejstříku nemusí uplynout ani 7 dnů. Tak rychle jsme pro Vás schopni vše vyřešit.

Komplexní servis

Poskytneme Vám plný komplex služeb od předběžných konzultací, analýzy právní a ekonomické situace, až po vypořádání transakce a převzetí společnosti kupujícím.

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku. Vše s maximální diskrétností,nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří, nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.

Zadlužená firma.

Rychle, diskrétně a levně. S kompletním právním a notářským servisem. Se změnou sídla i statutárních orgánů. S garancí kompletního převzetí funkce jednatele velmi podrobným předávacím protokolem. S přistoupením k závazkům společnosti.Čím déle budete statutárním orgánem či společníkem u takové společnosti, tím více se zvyšuje riziko trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Včasný prodej zadlužené firmy podstatně minimalizuje rizika statutárních orgánů a přenáší všechny starosti a problémy na nové majitele a statutáry. Odkup je legální, elegantní,rychlé a bezpečné  řešení Vašich aktuálních problémů.

Zadlužená firma. Dbáme na detaily, na nich záleží nejvíce. Nedělejte nejčastější chybu !

Čas je zásadním faktorem v řešení každé situace ! Vaše starosti a povinnosti budou od zítra na nás. Získejte čas, nadhled a čistou hlavu. Kompletní právní odpovědnost poneseme my. Veškeré smlouvy o převodu vyřídíme v ceně. Máte-li Vy nebo váš právník svou představu jak „papírově“ převod firmy uskutečnit, rádi vám vyjdeme vstříc. Nedokončené zakázky nebo jakékoliv další činnosti společně dotáhneme i po převzetí firmy.  Máme velmi bohaté zkušenosti a proto Vám můžeme garantovat nejlepší cenu na trhu.

Zadlužená firma. Komunikace s věřiteli, úřady, zaměstnanci či dodavateli se NESMÍ podcenit a zastavit.

Bezprostředně, v přiměřené době  po zápisu v případě přímého zápisu u notáře, či v období čekání na zápis při podání návrhu na rejstříkový soud, spolu dáme dohromady seznam s kontakty na všechny věřitele a dlužníky, se kterými nový jednatel začíná ihned komunikovat a informuje je o změnách ve společnosti. 

* Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením EU 2006/679. Informace o způsobu zpracování osobních údajů Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Zanechejte kontakt, zavoláme Vám zpět.

Zanechte své telefonní číslo, zavoláme Vám a domluvíme si schůzku.

Vše s maximální diskrétností, nezávazně a zdarma probereme osobně v některé z našich kanceláří,
nebo v prostředí, které Vám bude vyhovovat.